การสนับสนุนเพื่อความอุ่นใจจาก Human Resocia

เราสนับสนุนในเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิต ภาษา และด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนที่มาประเทศญี่ปุ่น สามารถทำงานได้อย่างอุ่นใจ
ที่ญี่ปุ่นนี้เรามีการพัฒนาโปรเจคโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราจะช่วยเหลือคุณให้ได้ทำงานโดยใช้ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถที่คุณมีอยู่

ก่อนไปประเทศญี่ปุ่น: ดำเนินการด้านเอกสารสำหรับการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นให้คุณ เช่น ขั้นตอนการเข้าเมือง และการได้รับสถานะการพำนัก

หลังเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น: สนับสนุนด้านการดำเนินชีวิตประจำวันให้คุณ เช่น ที่พักอาศัย พร้อมจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ระบุในสัญญา และเปิดบัญชีธนาคารให้คุณ

หลังจากเข้าบริษัทแล้ว: สนับสนุนการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นให้คุณอย่างดี (เรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรเฉพาะ), ได้รับการอบรมธรรมเนียม และมารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น, การฝึกอบรม OJT ฯลฯ เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับสังคมคนญี่ปุ่น ได้อย่างมีความสุข และราบรื่น

หลังเริ่มโปรเจค: หลังจากเริ่มทำงานในบริษัทที่ได้รับการมอบหมายแล้ว ทางเรายังมีการติดตาม และดูแลเป็นประจำ โดยจะดำเนินการเป็นรายบุคคล เพื่อสนับสนุนทุกๆคน ที่มาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นอย่างเต็มที่

ระบบการสนับสนุนช่วยเหลือ

การสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินในการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
การสนับสนุนการทำวีซ่าดำเนินการตามขั้นตอนการขอวีซ่าเกี่ยวกับสถานะการพำนัก
ค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้านกรณีจากต่างประเทศไปญี่ปุ่น: เงินค่าย้ายบ้าน / ได้รับเงินช่วยเหลือ 30,000 เยน
เงินช่วยเหลือค่าที่พักถ้าคุณเช่าห้องเอง จะได้รับเงินช่วยเหลือ 25,000 เยนต่อเดือน
การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นระบบการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับแต่ละระดับของญี่ปุ่น
การสนับสนุนการซื้อหนังสือซื้อหนังสือที่จำเป็นสำหรับพัฒนาด้านเทคนิค หรือเพื่อฝึกฝน (ไม่เกินคนละ 1 เล่ม)

ระบบการฝึกอบรม

ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมก่อนการทำงาน
หลังจากเข้าบริษัทแล้ว เราจะทำการฝึกอบรมสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยจัดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กตามความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและประสบการณ์ของแต่ละคน 

การฝึกอบรมมารยาททางธุรกิจ                                                                                  เกี่ยวกับการทักทาย, วิธีการพูดคุย, การแต่งกาย, การโค้งทักทาย, วิธีแลกเปลี่ยนนามบัตร, การถอดเสื้อนอก(เวลาที่ควรถอดเสื้อนอก, วิธีการถือ) วิธีขึ้นลิฟต์, รูปแบบการทำงาน, การโต้ตอบทางโทรศัพท์, สีขององค์กร, กฎของบริษัท เป็นต้น
ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสำนวนและการแต่งประโยคที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การเชิญประชุมโดยใช้อีเมล, จัดเตรียมรายงาน, เตรียมเอกสารติดต่อภายนอก ฯลฯ
ใช้ Excel, Word ภาษาญี่ปุ่น เข้าใจเมนูในซอฟต์แวร์ Office ที่แสดงเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือ วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
เงินช่วยเหลือค่าที่พักเข้าใจเมนูที่แสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นในซอฟต์แวร์ Office ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือ วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
แนะนำและอธิบายเว็บไซต์เกี่ยวกับ IT informationการแนะนำเว็บไซต์ญี่ปุ่นที่วิศวกรชาวญี่ปุ่นใช้อยู่
เข้าชมนิทรรศการหรือกิจกรรมเราได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ผ่านการเข้าร่วมนิทรรศการและกิจกรรมในสาขาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์, AI ฯลฯ

หากคุณพร้อมที่จะเริ่มงานด้าน IT ที่ญี่ปุ่น สมัครเลยที่นี่ !

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาดูใน  คำถามที่พบบ่อย หรือ ติดต่อสอบถาม!