About the Human group

เน้นทางด้านการศึกษา Human Group 
สร้างต้นแบบธุรกิจสำหรับอนาคต
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหางาน
เรามุ่งเน้นในการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้ยกระดับในการเรียนรู้ ผ่านการทำงานและการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม 

Mobirise

About Human Digicraft

บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี 2013 ด้วยทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ใบอนุญาตเลขที่ ต.1199/2559 เราคือผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานระดับสูงในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานจากต่างประเทศมีการจัดฝึกอบรมด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรม และระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเทศ ปัจจุบันเรามุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพของเราที่จะคอยดูแลและสนับสนุน เพื่อผลิตแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Mobirise

About Human Resocia Co., Ltd.

Human Resocia เป็นบริษัทหนึ่งในเครือบริษัท Human Group จำกัด ที่เป็นแกนหลักด้านธุรกิจทางการศึกษา
บริษัทฯ มี "บริการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร" เพื่อฝึกอบรมบุคลากรผู้มีความสามารถ และส่งออกสู่สังคมได้อย่างสอดคล้องกับยุคสมัย

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอ Solution แบบครบวงจร โดยไม่จำกัดอยู่แค่เพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาด้าน "การสรรหาบุคลากร" "การฝึกอบรม" "เพื่อให้บุคลากรอยู่กับองค์กรนาน ๆ" รวมถึงความต้องการบุคลากรที่สามารถทำงานได้หลากหลาย

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้าน IT และ Technical - ทางบริษัทฯ สามารถจัดหา IT Engineer จากต่างประเทศ ที่มีทั้งทักษะเฉพาะทางและความสามารถทางภาษา โดยจ้างงานแบบชั่วคราวหรือประจำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ การพัฒนาธุรกิจทั่วโลก เช่น การสรรหาทรัพยากรบุคคลในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ, การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่ IT Engineer ต่างประเทศ, การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำตำแหน่งในต่างประเทศ และการฝึกอบรมภาษาอื่น ๆ

เพื่อโลก เพื่อผู้คน

การพัฒนาเติบโตของทั้งบริษัท และบุคลากร จากการสนับสนุนให้ได้รับโอกาสจ้างงานใหม่ ๆ พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะค้นพบตัวเองผ่านการทำงาน และการทุ่มเทเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น คือ ภาระกิจของเรา ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร

ชื่อบริษัทHuman Resocia Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ โตเกียว1F Nishi-Shinjuku Prime Square (Nishi-Shinjuku Kimuraya Building)
7-5-25, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023 Japan
ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2531
เงินลงทุน1 ร้อยล้านเยน
จำนวนพนักงาน738 คน (ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
รายได้ 42,591,080,000 เยน (เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
ประเภทธุรกิจ                                                                                   บริการสรรหาพนักงานชั่วคราว, พนักงานวิศวกรชั่วคราว, สรรหาพนักงานชั่วคราวแบบเมื่อครบสัญญาแล้วเปลี่ยนเป็นพนักงานประจำ, สรรหาวิศวกรด้านไอทีจากต่างประเทศ, ทั้งแบบ Outsource และรับเหมางาน, สนับสนุนการจ้างงานหรือเป็นตัวแทนจ้างงาน, จัดอบรมให้พนักงาน พัฒนาบุคลากร, ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
เลขที่ใบอนุญาตใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานภายนอก กระทรวงแรงงาน (เลขที่ 13-080176)
ใบอนุญาตจัดหางาน (เลขที่ 13-ユ-080167)

หากคุณพร้อมที่จะเริ่มงานด้าน IT ที่ญี่ปุ่น สมัครเลยที่นี่ !

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาดูใน  คำถามที่พบบ่อย หรือ ติดต่อสอบถาม!