บุตรหลานของท่านจะเสริมสร้าง “ความสามารถในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”。

ฮิวแมน อะคาเดมี จูเนียร์ ดำเนินทุกกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ด้วยนโยบายที่ว่า “เรียนรู้อย่างสนุกสนาน”  โดยคอร์สประกอบหุ่นยนต์จะเสริมสร้างความสามารถหลัก 6 ประเภท ดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์

นำสิ่งที่คิดมาประกอบเป็น “รูปร่าง”
ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ปลูกฝังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 

ทักษะด้านโปรแกรมมิง

ฝึกฝนความคิดแบบข้ามศาสตร์
เข้าใจการทำงานของซอฟท์แวร์
ซึ่งอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของฮาร์ดแวร์

สมาธิ

การจดจ่อกับ “สิ่งที่สนุก”
“สิ่งที่ชอบ” จนลืมเวลา
จะส่งเสริมให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นานขึ้น

ทักษะการสังเกต

เสริมสร้างมุมมองทางวิทยาศาสตร์
และจิตใจใฝ่เรียนรู้ทางปัญญา
ผ่านการสังเกตโครงสร้าง การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

การคิดเชิงตรรกะ

การประกอบชิ้นส่วนและเขียนโปรแกรม
เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามที่คิด
จะช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล

การรับรู้เชิงลึก

ประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบชิ้นส่วน
แล้วทำให้เคลื่อนไหวตามที่ตั้งใจไว้
จะช่วยฝึกการรับรู้วัตถุแบบ 3 มิติ

คอร์สที่จะยกระดับความสามารถของบุตรหลานท่าน

จากความสนุกกลายเป็นชื่นชอบ → ถึงแม้จะเจออุปสรรคก็สามารถก้าวผ่านได้ด้วยตนเอง→ประสบความสำเร็จและสนุกไปกับมัน→ไม่ว่าอุปสรรคจะยากขนาดไหน ก็สามารถก้าวผ่านไปด้วยการร่วมมือกัน
ด้วยหลักสูตรที่ทำให้วัฏจักรการเรียนรู้ในอุดมคติเกิดเป็นจริง ทำให้เกิดหลักสูตรที่ยาวนานถึง 7 ปี โดยตระหนักถึงพัฒนาการของบุตรหลานท่าน

 

[1 Year] * For children form around 5 or 6 Years Old. Pirmary Course

คอร์สพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย อนุบาล3- ป.3
จำนวนหุ่นยนต์ที่จะสร้างได้ 12 แบบ
ระยะเวลาเรียน 12 เดือน
เนื้อหาการเรียน

ดูคู่มือ แล้วประกอบหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง

คู่มือและสื่อการสอน

รูปในคู่มือมีขนาดเท่าของจริง สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่จับต้องได้

เป้าหมาย

ส่งเสริมทักษะการอ่านและการนับจำนวนอย่างเป็นธรรมชาติ

[1 Year 6 months] * For elementary students Basic Course

คอร์สชั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถม
จำนวนหุ่นยนต์ที่จะสร้างได้ 24 แบบ
ระยะเวลาเรียน 24 เดือน
เนื้อหาการเรียน

ดูคู่มือ และประกอบหุ่นยนต์อย่างถูกต้องพร้อมกับเรียนรู้โครงสร้างกลไกการเคลื่อนไหว

คู่มือและสื่อการสอน

แก้ไขปัญหาในการเลือกและประกอบชิ้นส่วน เสริมสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ดัดแปลงหุ่นยนต์ของตัวเองจากการลองผิดลองถูกซ้ำๆ

[1 Year 6 months] Middle Course

คอร์สระดับกลาง

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถม
จำนวนหุ่นยนต์ที่จะสร้างได้ 24แบบ
ระยะเวลาเรียน 24เดือน
เนื้อหาการเรียน

ประกอบหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น ใช้แท็บเล็ตในการสร้างโปรแกรมเบื้องต้นซึ่งในคอร์สพื้นฐานจะไม่มี สร้างหุ่นยนต์ที่รับรู้ ประมวลผล และเคลื่อนไหวได้เองขึ้นมา

คู่มือและสื่อการสอน

ฝึกฝนความสามารถในการสังเกตจากรูปภาพเพียงไม่กี่ภาพถ้าทายความสามารถในหัวข้อ “Challenge” โดยสร้างหุ่นยนต์จากชิ้นส่วนที่ใช้และภาพถ่ายเท่านั้น ตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผล สร้างโปรแกรมไปพร้อมกับคิดอย่างมีลำดับและเป็นเหตุเป็นผล

เป้าหมาย

สร้างหุ่นยนต์อย่างมีเป้าหมายสามารถบังคับหุ่นยนต์ได้หลังจากเข้าใจการเขียนโปรแกรมพื้นฐานแล้ว

[2 Years] Advanced Programming Course

คอสระดับสูง

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถม มัธยมต้น~(นักเรียนที่ผ่านคอร์สระดับกลางแล้ว)
จำนวนหุ่นยนต์ที่จะสร้างได้ 12 แบบ
ระยะเวลาเรียน 24 เดือน
เนื้อหาการเรียน

รวมระบบอินพุต (เซ็นเซอร์) ระบบควบคุม (บล็อกไมโครคอมพิวเตอร์) และระบบเอาท์พุท (มอเตอร์ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสามประการของหุ่นยนต์แบบเต็มรูปแบบ สร้างหุ่นยนต์ที่ รับรู้ ประมวลผล และเคลื่อนไหวได้เองอย่าชาญฉลาดขึ้นมา ซึ่งไม่มีในระดับกลาง สร้างหุ่นยนต์หนึ่งแบบในระยะเวลาสองเดือน

คู่มือและสื่อการสอน

สร้างหุ่นยนต์โดยไม่ใช้ภาพประกอบ แต่ดูแปลนไปพร้อม ๆ กับใช้ทักษะการสังเกตในการประกอบหุ่นยนต์ใช้แท็บเล็ตสร้างหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมที่มองเห็นภาพ พร้อมกับคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อย่างเป็นลำดับ

เป้าหมาย

พัฒนาหุ่นยนต์และปรับโปรแกรมให้เหมาะสมด้วยตัวเอง เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ตามที่คิดการทดลองและการสังเกตมีความซับซ้อนมากขึ้นอภิปรายในห้องเรียนไปพร้อม ๆ เป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาหุ่นยนต์และโปรแกรม

ประกอบแบบพื้นฐาน →  ประยุกต์ ลงมือปฏิบัติจริงทุก ๆ เดือน

หลักสูตรของคอร์สประกอบหุ่นยนต์คือ สร้างหุ่นยนต์ 1 ตัวภายใน 1 เดือน ในแต่ละเดือน เรียน 2 ครั้ง

ประกอบหุ่นยนต์พื้นฐาน (90 นาที)

ท้าทายตัวเองด้วยการสร้างหุ่นยนต์แบบใหม่ในทุก ๆ ครั้ง ระหว่างที่ประกอบหุ่นยนต์พื้นฐาน(90 นาที) จะได้สัมผัสความสนุกสนานจากการเรียนรู้ เมื่อประกอบเสร็จก็ได้ลิ้มรสความสำเร็จและความมั่นใจ

ความสามารถในการสร้าง ความเปลี่ยนแปลง

ประยุกต์ (90 นาที)

ท้าทายด้วยการปรับแต่งและพัฒนาหุ่นยนต์ที่ตัวเองสร้างให้ดียิ่งขึ้นเป็นหุ่นยนต์ในแบบฉบับของตัวเอง ฝึกปรือทักษะการแก้ปัญหาและการจัดระบบความคิด

  การเรียนประกอบหุ่นยนต์ทำให้เข้าใจโปรแกรมมิงลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

ก่อนอื่น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ “การสร้างรูปร่างโดยการประกอบชิ้นส่วน”

และ “สิ่งของเคลื่อนไหวได้เพราะมีระบบโครงสร้าง” ผ่านการประกอบหุ่นยนต์

หลังจากนั้น จึงเข้าสู่สเต็ปการสอนโปรแกรมมิงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ พัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างสมดุล

        

ฝึกฝนความสามารถทางความคิดแบบข้ามศาสตร์ ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสทั้งหมดฝึกฝนให้เป็นบุคคลากรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ฝึกฝนความคิดเชิงโปรแกรมมิงเข้ากับชิ้นส่วนและบล็อกตัวต่อ:

ฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะผ่านการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวที่หลากหลายด้วยมอเตอร์ 1 ชิ้น
ฝึกฝนศักยภาพด้านโปรแกรมมิงด้วยความเข้าใจหลักการเคลื่อนไหว:

ทำให้หุ่นยนต์ขยับโดยการโปรแกรมมิงหลังจากเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างชิ้นส่วนและการเคลื่อนไหว

หลักสูตรที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก:
ประกอบชิ้นส่วนตัวต่อพร้อม ๆ กับทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและฝึกฝนการคิดอย่างมีตรรกะด้วยสิ่งของที่จับต้องได้

 

ชิ้นส่วนที่สามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ถึง 70 ชนิด

 

ทำไมชิ้นส่วนเดียวกัน สามารถประกอบหุ่นยนต์ที่แตกต่างกันได้หลายชนิด

การที่เด็กสามารถแก้ไขปัญหาที่ข้องใจได้ด้วยตัวเอง เป็นการปลูกฝังพื้นฐานการสรรค์สร้างและการนำความรู้ไปปรับใช้

ผ่านการใช้มือ ร่างกาย และสมอง สิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นนั้น ถูกเก็บซ่อนอยู่ในชุดประกอบหุ่นยนต์ที่ได้ร่วมพัฒนากับอาจารย์ทาคาฮาชิ 

ชุดมาตรฐาน

นำสิ่งที่คิดมาประกอบเป็น “รูปร่าง”
ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ปลูกฝังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์

นำสิ่งที่คิดมาประกอบเป็น “รูปร่าง”
ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ปลูกฝังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์

นำสิ่งที่คิดมาประกอบเป็น “รูปร่าง”
ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก
ปลูกฝังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 

 

ซึมซับการเรียนรู้ที่มากกว่าในเนื้อหาอย่างสนุกสนาน

 

สิ่งที่สามารถเรียนรู้จากคอร์สประกอบหุ่นยนต์ ฮิวแมน อะคาเดมี นั้น มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งกว่าที่เรียนในโรงเรียนประถม และมัธยม อยู่เป็นจำนวนมากบุตรหลานของท่านจะได้รับความสนุกสนาน และเรียนรู้เนื้อหาขั้นสูงอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ

ในคู่มือ นอกจากวิธีประกอบหุ่นยนต์แล้ว ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอีกด้วยบ่มเพาะทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการสัมผัสกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับแนวหน้า เช่น

หุ่นยนต์เดิน 2 ขา, แขนหุ่นยนต์, การแข่งขันหุ่นยนต์, หุ่นยนต์ที่ใช้ AI, การจดจำเสียง