บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

10/95 อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ห้อง 601 อี

ซอยสุขุมวิท 13 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

บริษัท ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

10/163 อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 20 ห้อง 2002B – 2002C

ซอยสุขุมวิท 13 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

โทรศัพท์ : 02 168 7177

อีเมล : J.methinee@th.athuman.com